Η σημερινή μας συνάντηση στην πλατεία της εκκλησίας δεν θα πραγματοποιηθεί.Αύριο την ίδια ώρα όμως, θα είμαστε εκεί!