Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση του διαγωνισμού είναι από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου 2019.
Σε αυτήν την φάση οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποστείλουν τις φωτογραφίες τους είτε μέσω της φόρμας υποβολής που βρίσκεται στην αρχή της παρούσας σελίδας, είτε μέσω email με συνημμένο αρχείο τη φωτογραφία. Στο θέμα πρέπει να γράφει Διαγωνισμός Φωτογραφίας και το όνομα του διαγωνιζόμενου καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι φωτογραφίες πρέπει να ακολουθούν τους περιορισμούς που αναγράφονται παρακάτω.
Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει από την 29η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2020.
Σε αυτήν τη φάση, οι φωτογραφίες θα συλλεχθούν και θα αναρτηθούν σε ανάλογη σελίδα ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ) στον ιστότοπο. Εκεί η κάθε φωτογραφία θα μπορεί να ψηφιστεί μέσω κλικ (like) από τους επισκέπτες.
Ο επισκέπτης μπορεί να ψηφίσει όσες φωτογραφίες θέλει, με μία ψήφο ανά φωτογραφία (περιορισμός μέσω διεύθυνσης IP).
Οι 13 φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα ανακυρηχθούν νικήτριες.
Οι νικήτριες φωτογραφίες, μαζί με τα ονόματα των δημιουργών τους, θα βραβευθούν και θα μπουν στο ετήσιο επετειακό ημερολόγιο της χρονιάς 2020 του Συνδέσμου.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον διαγωνισμό με τρεις (3) το πολύ φωτογραφίες.
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι προϊόν του ιδίου και όχι αναπαραγωγή έργου τρίτου.
Η θεματολογία των φωτογραφιών είναι οτιδήποτε σχετικό με τα Βελανίδια Λακωνίας (τοπίο, ήθη και έθιμα, οικισμός, φύση κ.α.).
Φωτογραφίες που περιέχουν ευδιάκριτα πρόσωπα δε θα γίνονται δεκτές, για προφανείς λόγους.
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι μεγέθους μέχρι 20MB.
Η ανάλυση των φωτογραφιών πρέπει να μην είναι μικρότερη της αναλογίας 1200×1800 pixels, είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη διάταξη.
Οι φωτογραφίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Scroll Up