Καταστατικό

Για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας πατήστε στο κουμπί λήψης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Καταγραφή.jpg
Πλήκτρο Λήψης Αρχείου

Το παρόν αποτελεί αυτούσια μεταφορά από το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου