βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο της Πελοπονήσου και πιο συγκεκριμένα στο νοτιότερο άκρο του ορεινού όγκου του Πάρνωνα. Η ιστορία του ξεκινά με αφετηρία τον 18ο αιώνα.