Ό σύνδεσμος μας αποτελείται από 7 μέλη με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

Πρόεδρος: Ελένη Διακάκη

Αντιπρόεδρος: Άννα Κουρκούλη

Γραμματέας: Αλεξάνδρα Αθανασάκου

Ταμίας: Σταυρίνα Τσατσαρώνη

Μέλος: Ευάγγελος Καρατζής

Μέλος: Παναγιώτης Κούνουπας

Μέλος: Κυριακή Σκαμνίδη